Kontakty:

 

Jednatel:   Marie Jelínková:  +420 775 110 398

Libouchec 482, LIBOUCHEC, okr. Ústí nad Labem,
IČ: 04618769, DIČ: CZ04618769,
Email: autodopravajelinek.sro@gmail.com

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákazník – spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování služeb. Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh zákazníka – spotřebitele a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.